Преместване на метални каси/сейфове.

Привет от hamalipopai.bg днес ще обърна внимание как успешно да преместим каса. металните каси и сейфове биват почти единствените неща който не може да не се наемат хамали. За да се премести каса или сейф със собствено тегло над 300 кг. е нужен екип от хамали който са обучени за пренасянето на тежести  Ние от Хамали Попай ежедневно се сблъскваме с преместването и опита който имаме в преместването на метални каси и сейфове е наистина огромен. Местили сме каси до 2000 кг собствено тегло,

Начини на преместване.

1 С жива сила ( хамали ) ползва се винаги когато има стълбища неравности по пътя, препятствия като прагове, бурдюри.

2 С палетна или друг вид количка изключително удобно при преместване на равни и гладки повърхности,  ( естествено върви пак с професионални хамали, ) улеснява никак леката работа на хамалите.

3 С кран или подемни колички, използва се когато има възможност за избягване на стълбища, голямо собствено тегло, невъзможност за преминаване на хамалите или други съществуващи препядствия.

4 С тръби или хидравлични крака за преместване на каси със собствено тегло над 1000 кг. използват се за преместване по равни  повърхности без препядствия.

Полезни съвети при преместване

– Ползвайте винаги транспорт с падащ борд.

– Не правете компромис с хамалите за преместване

– Изисквайте ключ за сваляне на вратата ( сваля до 20 процента от теглото на касата )

–  Обезопасявайте касата винаги с допълнителен пояс.

Какво не трябва да се прави при преместване на метални каси и сейфове

–  не опитвайте преместване на каси с приятели ( може да се осакатите за цял живот ), доверете се на професионалистите.

–  поканете фирма за оглед преди преместването.

–  питайте имат ли в опит в преместването на метални каси и сейфове с тежко собствено тегло .